PIKAT kryesore

Gjëra të mëdha!

Të gjitha llojet kohë të ditës!Unë shpesh e përdorin GPS, madje edhe kur ju e dini mënyrën. Së pari, ajo është gjithmonë e dukshme me shpejtësi limit dhe atë të tejkaluar një sinjal të paralajmërimit të është lëshuar; së dyti, ai është, sigurisht, tub - Navigator tregon praninë e tyre dhe ofron një alternativë të rrugës së drejtë.Aq shpesh në mënyrë meje, apo në krahët e mi ose në gjunjë, është...